KLIMAs historie

KLIMA blev startet i 1971 af en lille forhærdet flok teater-elskere med Libbe Ørum og Bent Månsson i
spidsen. Deres hjerter bankede kun for at lave amatørteater, altså rigtigt teater, ligesom de
professionelle teatre.

Efter nogle års træls flytten omkring mellem forskellige skoler, lykkedes det sidst i 70erne at få stillet
lokaler til rådighed i den forreste længe af Pederstrupgård i Pederstrup lige uden for Ballerup.

Her havde KLIMA så sit 'hjem' frem til september 2007. I den diminutive teatersal - men i høj grad også
udendørs i de smukke omgivelser i Pederstrup, opførte en vekslende gruppe af først voksne og senere
børn både små og store stykker.

Desværre slap kræfterne op hos Libbe Ørum, så hun i 1986 måtte frasige sig sit årelange formandskab i
KLIMA. Fra 1986 til 2008 har Solveig Sørensen stået i spidsen for foreningen og gjort et kæmpearbejde
for at synliggøre den lille forening Januar 2008 nedlagde Solveig posten, og Anne Lyngsie blev valgt til
vores nye formand.

I september 2007 var det slut med Pederstrup!
Kommunen besluttede i efteråret 2006, at vores lokaler skulle bruges til andet formål, og derfor blev
KLIMA flyttet ud af Pederstrup.

Vi blev i september 2007 flyttet til lokaler på Kasperskolen, som har til huse i det tidligere Ballerup
Gymnasium på Baltorpvej 18.

Her er der også plads til en lille scene, hvor vi kan opføre de mindre stykker.

Skal vi opføre større stykker, spiller vi andre steder, og har siden 1996 været at finde i Musikhuset
Baltoppen

KLIMA har trofast videreført Libbe Ørums tradition med hvert år på generalforsamlingen at uddele Årets
Libbe til et medlem, som har gjort sig særligt bemærket i årets løb, enten på de skrå brædder eller - i
lige så høj grad - foran eller bag scenen.

Ved generalforsamlingen i januar 2008 valgte vores formand gennem mange år, Solveig Sørensen, at
træde tilbage. Den resterende bestyrelse udnævnte Solveig til livsvarigt æresmedlem. Som ny formand
valgtes Anne Lyngsie. 

Anne Lyngsie sad som formand for KLIMA indtil 2019, hvor Morten Uhrbrand Damkjær blev valgt ind.
I 2021 kan KLIMA fejre sit 50 års jubilæum. Covid-19 har dog lagt en del af planerne ned - i skrivende stund håber vi på at kunne fejre det i efteråret 2021


B&U afdelingen

KLIMAs B&U-afdeling blev dannet i 1978 af Libbe Ørum, der selv forestod arbejdet med en lille
flok herlige børn og unge, inklusive Libbes egne døtre, Malene og Suzan. Da Libbe måtte stoppe af
helbredsmæssige grunde, stod hendes datter, Malene, sammen med en anden B&U-veteran, Maria Kragh
(dengang Schrøder), klar til at overtage børnene.

De to "piger", som nu ikke længere var børn, førte B&U-afdelingen videre i Libbes ånd og gennem de
følgende år har en stor gruppe børn nærmest ikke været til at rive ud af B&U-afdelingen. Selv når de har
nået de 'magiske' 18 år, som betyder, at man kan deltage i de voksnes stykker, vælger de at fortsætte i
B&U.

Der er næsten tradition for at børn, som bliver medlem af B&U-afdelingen, bliver hængende, og blandt
vore store børn og unge voksne har vi flere medlemmer, der har været i foreningen mellem seks og ti år.

Da Malene Ørum selv fik børn, trak hun sig ud af ledelsen af ungerne. Siden har Maria haft forskellige
medinstruktører, alle fundet blandt de unge i B&U. Fra 2008 og til i dag har Morten Uhrbrand Damkjær
været en trofast del af den daglige ledelse af B&U-afdelingen.

B&U-afdelingen har med stor succes flere gange deltaget i Ballerup Festival (som afholdes hvert 2. år),
både i Damgårdsparken og på plænen bag Pederstrupgård. Desuden har de flere gange lavet Halloween-
show i forbindelse med Måløv Biblioteks arrangementer, og ved mange lejligheder har de lavet kor-
koncerter med sange fra de forskellige musicaler.